Oba dva naši cvalíčci mají své fotky jak na svých profilech
Debbie
Dag

tak také na našem facebooku